ใต้ร่มพระบารมี 30 ปี เสด็จฯ ตำบลมะเขือแจ้

1-jpg
นายวัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ เปิดเผยว่า“ตำบลมะเขือแจ้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรภูมิประเทศ แหล่งน้ำในพื้นที่ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2528 และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ตีบ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2530 พร้อมพระราชทานโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้ชาวตำบลมะเขือแจ้มีแหล่งกักเก็บน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรในพื้นที่อย่างเพียงพอ นับเป็น พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ จึงกำหนดจัดกิจกรรม “โครงการสร้างฝายชะลอน้ำถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีจุดเทียนถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
โดยภาคเช้า เวลา 08.00 น. ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ห้วยขุนน้ำ ในส่วนภาคกลางคืน เริ่มเวลา 17.00 น. เชิญชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และชมการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ของวงดุริยางค์โรงเรียนจักรคำคณาทร
ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรม ณ อ่างเก็บน้ำแม่ตีบ หมู่ที่ 10 บ้านหนองหอย ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น