มอบผ้าไตร..

b4

กฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิการบดี ผู้บริหาร เจ้าภาพอุปสมบท ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติมอบผ้าไตรนาค พิธีบรรพชา อุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดห้วยเกี๋ยง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น