“พระแม่นั่งเมือง”จัดยิ่งใหญ่ลานอนุสาวรีย์ ครั้งแรกฟ้อนรำถวายเกือบ3พันคนไหว้สา

พิธีถวายเครื่องสักการะล้านนา นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน วางเครื่องสักการะถวายแด่พระนางจามเทวีฮํ่ากะโลงยอคุณพระนางจามเทวี โดยพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ขบวนนกคำเข้าสู่ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เจ้าพิธีโดย อ.พงษ์เทพ มนัสตรง วางขับบูชาจุดธูปเทียน สักการะ และอัญเชิญเทวดา ฮํ่าคำอัญเชิญพระนางจามเทวีลงมารับเครื่องราชสักการะพิธีทางศาสนา นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย หัวหน้าส่วนราชการ 7 ท่าน จุดเทียนบนสัตตภัณฑ์ กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย สมาทานเบญจศีล พระสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์ ถวายสังฆทานและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน 130 รูป พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าพิธีกล่าวคำบูชา ถวายเป็นราชสักการะพระนางจามเทวี การฟ้อนเจิงถวายสักการะพระนางจามเทวี และตามด้วยการฟ้อนเล็บถวายสักการะพระนางจามเทวี การจัดงาน “วันพระแม่นั่งเมือง” ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก มีผู้ร่วมฟ้อนกว่า 2,795 คน หลังเสร็จการฟ้อนถวายพระนางจามเทวีมีการแสดงฟ้อนถวายชุด “ลวปุระสู่หริภุญชยนครา” และ ฟ้อน “บารมีจามเทวีวงศ์” และเหล่าบรรดาคณะช่างฟ้อนต่างทยอยเดินมาลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีเพื่อไหว้สาลาเจ้าแม่
ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน การจัดงาน “วันพระแม่นั่งเมือง” ในวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2559 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงความกตัญญู รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมกษัตรีของนครหริภุญไชย ที่ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้ ตามตำนานมูลศาสนา กล่าวไว้ว่า “พระนางจามเทวี ได้เสด็จขึ้นนั่งเมืองได้ 7 วัน ก็ประสูติพระโอรสแฝด ในวันเพ็ญ เดือน 3” ในปีนี้ ซึ่งตรงกับวันที่ 14 ธันวาคม 2559 นับถอยหลัง 7 วัน เป็นวันขึ้น 8 คํ่า เดือน 3 ซึ่งตรงกับที่ 7 ธันวาคม 2559 เป็นวันคล้ายวันที่พระนางจามเทวีขึ้นนั่งเมือง หรือขึ้นครองเมือง
สำหรับการจัดงาน “วันพระแม่นั่งเมือง” ในปีนี้เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งแรก มีกิจกรรมสำคัญภายในงานคือ พิธีถวายเครื่องสักการะ ฟ้อนถวายพระนางเจ้าจามเทวี (ฟ้อนเจิง ฟ้อนเล็บ) และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ โดยมีกำหนดการดังนี้ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เวลา 15.00 น. พิธีถวายเครื่องสักการะ กล่าวยอคุณ สักการะพระคุณบารมีพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย เวลา 15.45 น. พระสงฆ์จำนวน 130 รูป สวดชัยมงคลคาถา และทำบุญเมือง เวลา 16.00 น. การฟ้อนเจิงถวายสักการะพระนางจามเทวี และตามด้วยการฟ้อนเล็บถวายสักการะพระนางจามเทวี ตลอดเส้นทางตั้งแต่ถนนด้านหน้าลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี เชื่อมต่อถนนอินทยงยศเวลา การแสดงฟ้อนชุด “ลวปุระสู่หริภุญชยนครา” หลังฟ้อนเสร็จผู้ร่วมฟ้อนทั้งหมดร่วม สักการะไหว้สาลาเจ้าแม่ และวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 07.00 น.ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 130 รูป ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี ที่ผ่านมา

นิราศ เวียงพิงค์…เรียบเรียง

ร่วมแสดงความคิดเห็น