สถานกงสุลประเทศอินเดีย ประจำ จ.เชียงใหม่ เชิญร่วมงานสัมมนา “การทำธุรกิจกับอินเดียอย่างง่ายดาย”

สถานกงสุลประเทศอินเดีย ประจำ จ.เชียงใหม่ เชิญร่วมงานสัมมนา “การทำธุรกิจกับอินเดียอย่างง่ายดาย” ในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงใหม่

สถานกงสุลประเทศอินเดีย ประจำ จ.เชียงใหม่ ขอเชิญนักธุรกิจชาวอินเดีย ชาวไทยทุกท่าน และผู้สนใจในการประกอบธุรกิจกับประเทศอินเดีย เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการ เวลา
15:00-15:30 น. : แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ลงทะเบียน
15:30-17:00 น. : การสัมมนาเรื่อง ความง่ายดายในการทำธุรกิจกับประเทศอินเดีย และความคิดริเริ่มล่าสุดของรัฐบาลอินเดียภายใต้ Make-in-India
17:00-17:20 น. : พัก / คอฟฟี่เบรค
17:20-18:00 น. : ข้อเสนอแนะการอภิปราย เกี่ยวกับวิธีการที่จะปรับปรุงการทำงานร่วมกัน ในการดำเนินธุรกิจและการท่องเที่ยว ระหว่างอินเดียและไทย
18:00-07:30 น. : รับประทานอาหารค่ำ

ร่วมแสดงความคิดเห็น