ร่วมงาน…

ศิรินันทร์ รักขติวงศ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีเปิดงานพระนางจามเทวี เเละงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2559 ซึ่งจัดช่วง 2-11 ธค.59โดยมี วีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าฯลำพูน เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวีฯ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดลำพูนณ บริเวณด้านหน้าสนามกีฬากลาง อบจ.ลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น