ขนส่งเชียงใหม่เตือน! เจ้าของรถส่วนบุคคลห้ามนำรถมารับจ้างบรรทุกผู้โดยสาร!

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยเกี่ยวกับ การรับสมัครสมาชิก Uber Taxi โดยให้เจ้าของรถส่วนบุคคลให้มาสมัครเป็นสมาชิก Uber ก่อนเพื่อให้สมาชิกสามารถใช้แอพพลิเคชั่น Uber Taxi กับรถยนต์ส่วนบุคคลในการนำรถไปรับจ้างในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ยํ้าว่า เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลอย่าได้หลงเชื่อ จะมีความผิด ตาม พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522 ฐานนำรถยนต์ส่วนบุคคลนำมาใช้รับจ้างบรรทุกผู้โดยสารมีโทษปรับไม่เกิน 2000 บาทส่วน Uber ไม่ใช่เจ้าของรถเป็นแค่เพียงผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่น จึงไม่ถูกลงโทษ
ฝ่ายความมั่นคงและขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เอาจริงเรื่องสมาชิกอูเบอร์ และได้เรียกสมาชิกที่กระทำความผิดจำนวนหลายรายมาแจ้งทำผิดกฎหมาย พร้อมได้เฝ้าติดตามสมาชิกรายใหม่และรายเก่า พร้อมยํ้า ว่าผิดกฎหมายอันตรายจากปัญหาความมั่นคง อาชญากรรมและยาเสพติด หากยังไม่เชื่ออีกจะใช้กฎหมายความมั่นคงเข้าดำเนินการทันที มีสมาชิกอูเบอร์ ที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ได้เข้ามารายงานตัว ซึ่งก็เป็นผลดี แต่ก็ยังมีสมาชิกอีกหลายรายที่ยังไม่เข้ามารายงานตัว จึงขอฝากให้สมาชิกที่เหลือให้รีบเข้ามารายงานตัวเพื่อทำความเข้าใจและไม่เชิญผู้อื่นเข้ามาเป็นสมาชิกต่อ เพราะต่อจากนี้ก็จะใช้กฎหมายความมั่นคงที่แรงขึ้นเข้ามาดำเนินการ เบื้องต้นจะให้กฎหมายธรรมดาก่อน พร้อมฝาก
ถึงประชาชนอย่าหลงเชื่อเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกเพื่อนำรถเข้าไปให้บริการแท็กซี ขอยํ้าว่าผิดกฎหมาย
ที่สำคัญทาง Uber จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของไทยเท่านั้นซึ่งหากฝ่าฝืนจะดำเนินการจับกุมและลงโทษตามกฎหมายทันที และหากยังพบว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายอีกก็จะนำกฎหมายความมั่นคงมาใช้เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ทางด้านการประกันภัยรถอาจไม่ได้รับความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากทำประกันภัยรถส่วนบุคคล แต่นำรถไปรับจ้าง ส่วนทางด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกรณีผู้ขับขี่เป็นพวกมิจฉาชีพ การติดตามผู้กระทำความผิดมาลงโทษอาจเกิดความล่าช้าหรือไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากผู้ขับรถยาต์ส่วนบุคคลไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะจึงไม่ได้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ ไม่มีการตรวจสอบประวัติ บันทึกประวัติดังเช่นรถสาธารณะทั่วไป ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมพิมพ์ลายนิ้วมือจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นต้น ส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ยังมีมาตรการเข้มงวดกวดขันตรวจสอบตลอดเวลามิให้อูเบอร์เข้ามาให้บริการโดยให้เจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลให้บริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างผิดกฎหมายโดยเด็ดขาด….ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวยํ้า

ร่วมแสดงความคิดเห็น