พระวีรพงษ์ วิสุทโธ วัดสันทรายมูล เข้าถวายมุทิตาสักการะแด่พระพรหมมงคล วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร

พระวีรพงษ์ วิสุทโธ วัดสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เข้าถวายมุทิตาสักการะแด่พระพรหมมงคล  วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร พิธีต้อนรับในการพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ ณ พระวิหารวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น