ตรวจเยี่ยม พบปะหารือกับผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม

ดร. สิทธิชัย มูลเขียน ผอ.สพม.เขต 34 พร้อมด้วย ฉวีวรรณ ตุนาโป่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ตรวจเยี่ยม พบปะหารือกับผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม โดย มนัส ธำรงวจนะเมธาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ

ร่วมแสดงความคิดเห็น