โรงเรียนในจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย (จังหวัดแพร่)

นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รองผอ.สพม.37 พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากลประเทศไทย (จังหวัดแพร่) โดยจังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่ จัดขึ้น ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคแพร่ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น