มอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายกฤษกมล สุภัคกนก ผู้จัดการเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่เชียงใหม่ และนางประกาย ฉินตระกูล ผู้จัดการสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะทำงาน ในโอกาสเข้าพบคณะผู้บริหารเพื่อมอบเงินสนับสนุนการดำเนินกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มูลค่า 400,000 บาท พร้อมหารือเรื่องแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องรับรอง อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น