ลำปางอวดนวัตกรรม ติดมิเตอร์ค่าโดยสาร รถม้าบริการนักเที่ยว

ลำปางนำร่องติดตั้งมิเตอร์ค่าโดยสารรถม้าลำปางเพื่อบริการนักท่องเที่ยว สร้างความเชื่อมั่นด้านราคาที่ได้มาตรฐานและยุติธรรม พร้อมติดแผงโซลาร์เซลล์ไว้จ่ายไฟให้ระบบไฟเลี้ยว-ไฟท้าย และชาร์จมือถือลูกค้า

นายสวัสดิ์ มูลภาที ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการเปิดตัวนวัตกรรมรถม้ามิเตอร์ลำปางเพื่อการท่องเที่ยว ตามโครงการส่งเสริมกลยุทธ์การตลาดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดลำปางได้มีความมั่นใจในการนั่งรถม้าเที่ยวชมเมือง

สำหรับการติดตั้งมิเตอร์บนรถม้าเพื่อบริการนักท่องเที่ยวในวันนี้เป็นการนำร่องติดตั้งจำนวน 2 คัน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในด้านการให้บริการรถม้า และสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และเพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว

รถม้าเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้บริการท่องเที่ยว เนื่องจากรถม้าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปางได้ก่อให้เกิดรายได้จากการให้บริการเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อเตรียมพร้อมในด้านการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐานแก่นักท่องเที่ยว จังหวัดลำปางจึงร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง และสมาคมรถม้าจังหวัดลำปางนำร่องติดตั้งมิเตอร์บนรถม้าเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เชื่อมั่นในด้านการให้บริการ และราคา

โดยมิเตอร์ที่ติดตั้งนี้เป็นการคิดค้นและพัฒนาของอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ในราคาชุดละ 8,000 บาท โดยจะติดตั้งไว้บริเวณเบาะด้านหน้าผู้โดยสาร เมื่อขึ้นรถก็สามารถกดเริ่มเดินทางได้ทันที โดยจะเริ่มนับจำนวนตามเวลาเริ่มต้นที่ราคา 30 บาท ซึ่งนักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกได้ทั้งการวิ่งชมเมืองในรอบเล็กรอบละ 200 บาท รอบใหญ่ 300 บาท หรือชั่วโมงละ 400 บาท หรือจะเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเองโดยใช้บริการแบบมิเตอร์ก็ได้

นอกจากนี้ยังนำระบบแผงโซลาร์เซลล์มาใส่ไว้ด้านหลังรถม้าเพื่อใช้ในการให้แสงสว่างในระบบสัญญาณไฟท้ายและไฟเลี้ยวให้แก่รถม้า เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและระบบเสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือไว้บริการนักท่องเที่ยวเวลานั่งรถม้าได้อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น