นายอุทัย ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย นำคณะครูและนักเรียนร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายอุทัย  ขัติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย นำคณะครูและนักเรียนร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม  2559 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น