นักท่องเที่ยวและนักวิ่ง จาก 53 ประเทศทั่วโลกกว่า 12,000 คน เข้าแข่งขัน เมืองไทย เชียงใหม่ มาราธอน

นักท่องเที่ยวและนักวิ่ง จาก 53 ประเทศทั่วโลกกว่า 12,000 คน เข้าร่วมการแข่งขัน เมืองไทย เชียงใหม่ มาราธอน 2016 ครั้งที่ 11 เฉลิมฉลอง 720 ปี เมืองเชียงใหม่ กระตุ้นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ผลักดันให้เชียงใหม่เป็นสปอร์ตเดสติเนชันในสายตาของนักท่องเที่ยวในระยะยาว

วันนี้(18 ธ.ค. 59) เวลา 04.00 น. ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายปวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักวิ่งที่เดินทางมาจาก 53 ประเทศทั่วโลก จำนวนกว่า 12,000 คน รวมทั้งนักท่องเที่ยวในกลุ่มสปอร์ตทัวริซึมชาวไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเมืองไทยเชียงใหม่ มาราธอน 2016 ครั้งที่ 11 เฉลิมฉลอง 720 ปี เมืองเชียงใหม่ โดยในครั้งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและนักวิ่งโดยเฉพาะจากประเทศจีนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความรุ่งเรืองยาวนาน 720 ปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ร่วมก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ และการพัฒนาเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก รณรงค์ให้คนเชียงใหม่ และประชาชนคนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายการออกกำลังกายด้วยการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ และยกระดับการจัดการแข่งขัน เชียงใหม่มาราธอน ให้เป็นงานวิ่งประเพณีนานาชาติประจำจังหวัด และประจำภูมิภาค และที่สำคัญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง ไปบริจาคเพื่อหน่วยงานอันเป็นสาธารณะกุศลในจังหวัดเชียงใหม่

การแข่งขันแบ่งเป็นทุกกลุ่มอายุ ทั้งชาย และหญิง ประเภท Full Marathon 42.195 กิโลเมตร, มาราธอนหน้าใหม่ ชาย/หญิง ที่เป็นคนไทย, Half Marathon 21.1 กิโลเมตร และ Mini Marathon 10 กิโลเมตร ส่วนในประเภทวิ่งแฟนซี เมืองไทยสมายรัน ในปีนี้ คณะกรรมการจัดงานยกเลิกการจัด เพื่อความเหมาะสมในการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิต มีที่พัก ตลอดจนสถานที่ที่เหมาะสำหรับจัดกิจกรรมสปอร์ตทัวริซึม ซึ่งหากมีการบูรณาการระหว่างภาคเอกชนในพื้นที่ และภาครัฐที่จะสนับสนุนอย่างจริงจัง เชื่อว่าจะส่งผลให้เชียงใหม่กลายเป็นสปอร์ตเดสติเนชันในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถยกระดับการท่องเที่ยวและกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพเติบโตสูง นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยมีจำนวนไม่แพ้ตลาดจีน เพื่อให้การท่องเที่ยวของไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกด้า

ร่วมแสดงความคิดเห็น