หารือกรรมการ…

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วม สำหรับความตกลงว่าด้วย การขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 5 (Joint Committee: JC GMS CBTA) โดยมี สนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เข้าร่วมประชุมด้วย ที่โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น