ทหารลงพื้นที่ตัดทำลายไร่ฝิ่นพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2559 พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้บัญชาการกองบัญชาการเฉพาะกิจ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งขณะที่เข้าเฝ้ารับเสร็จ ฯ เพื่อถวายตัวกับพระองค์ท่าน ว่า พระองค์ทรงเป็นห่วงการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่ อ.อมก๋อยและ อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของฝิ่นในชุมชนที่ห่างไกลจากความเจริญ โดยทรงมีโครงการส่วนพระองค์มากมายในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม เพื่อพัฒนานาคุณภาพชีวิตของราษฏร์ รวมทั้งการที่

พระองค์ท่านจัดหางบประมาณเพื่อมานำมาพัฒนาขยายโรงพยาบาลแม่แจ่ม เพื่อให้ราษฏรในพื้นที่ที่ยากลำบากในการเข้ามารักษาแทนที่จะต้องเดินทางไกลไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และโรงพยาบาลอื่นในตัวจังหวัด ทำให้รับทราบว่าพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงราษฎร์ใน 2 พื้นที่นี้อย่างมาก ทั้งพื้นที่ อ.อมก๋อยและ อ.แม่แจ่ม ที่ยังมีการลักลอบปลูกฝิ่นอยู่มาก

ด้าน บก .ฉก.ศป.ปส.ทภ.3โดยฝ่ายทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 นำกำลัง 1 ชุดปฏิบัติการเข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นพื้นที่ห้วยทรายเหลือง – แม่สะต๊อบ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่ จำนวน 35 แปลง 45.05 ไร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น