คุณแม่ไพรพรรณ สรณถาวรกุล มอบเงินเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการบริหารจัดการการศึกษาของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มช.

คุณแม่ไพรพรรณ สรณถาวรกุล มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการบริหารจัดการการศึกษาของสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผศ.อาคม ตันตระกูล นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559

ร่วมแสดงความคิดเห็น