เว็บไซต์ www.doiinthanon.com ข้อมูลเที่ยวดอยอินทนนท์ในช่วงวันหยุดปีใหม่

www.doiinthanon.com เป็นระบบสารสนเทศที่แม่นยำ ทันสมัย สืบค้นได้ง่ายและสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลความเคลื่อนไหว สถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนที่พัก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะขึ้นไปเที่ยวบนดอยอินทนนท์หรือไม่

ปัญหาของการท่องเที่ยวหลักในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ของดอยอินทนนท์คือ จำนวนนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศที่เดินทางขึ้นดอยอินทนนท์ ว่ากันว่าในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นดอยอินทนนท์ปีละประมาณ 300,000 คน ขณะเดียวกันมีจำนวนของรถที่ขึ้นดอยอินทนนท์ในช่วงวันหยุดทุกปีนั้นมีมากกว่า 10,000 คันต่อวัน ทำให้รถติดยาวเหยียดตั้งแต่ทางขึ้นจนถึงยอดดอย เมื่อมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปมากทำให้เกิดปัญหาจำนวนที่พักไม่เพียงพอต่อความต้องการ ขณะเดียวกันปัญหาขยะ มลพิษและอุบัติเหตุจากรถยนต์ก็เกิดขึ้นตามมา

จากปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดการจัดการการท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ผ่านระบบสารสนเทศออกมาในรูปของเว็บไซต์ http://www.doiinthanon.com ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการวิจัยเรื่อง ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ภายใต้ชุดโครงการเครือข่ายวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ครส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค โดยได้ใช้เวลาดำเนินการค้นคว้า วิจัยเพื่อหาแนวทางลดการแออัดอันเกิดจากการท่องเที่ยวบนดอยอินทนนท์ ด้วยการนำระบบภูมิสารสนเทศ องค์ความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการอุทยานแห่งชาติ มาบูรณาการร่วมกันเป็นกระบวนการจัดทำระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

www.doiinthanon.com เป็นระบบสารสนเทศที่แม่นยำ ทันสมัย สืบค้นได้ง่ายและสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้ โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลความเคลื่อนไหว สถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนที่พัก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะขึ้นไปเที่ยวบนดอยอินทนนท์หรือไม่

ดร.อำนาจ คอวนิช ผู้ประสานงานชุดโครงการเครือข่ายวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ครส.) กล่าวว่า ทุก ๆ ปีในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่จะมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปแออัดอยู่บนยอดดอยจำนวนมาก เหตุเพราะนักท่องเที่ยวเหล่านั้นไม่รู้สถานการณ์ความแออัดที่อยู่ด้านบน จึงพากันหลั่งไหลขึ้นไป และสภาพของความแออัดก็ทำให้เกิดปัญหาหลายอย่างตามมาโดยเฉพาะความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่โดยรอบ

“แนวทางหนึ่งที่จะลดการแออัดคือ สร้างตัวช่วยในการตัดสินใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่กำลังจะขึ้นไปเที่ยวบนดอย ตอนนี้เราได้ทำเว็บไซต์ http://www.doiinthanon.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและรับทราบความเคลื่อนไหว รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันได้ทันถ่วงที โดยเฉพาะในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2560 ซึ่งเป็นวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ มีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นบนยอดดอยอินทนนท์มากที่สุด นักท่องเที่ยวจะถ่ายเทข้อมูลระหว่างกันว่า สถานการณ์ปัจจุบันบนยอดดอย หรือบริเวณแหล่งท่องเที่ยวเป็นอย่างไร ปริมาณคนมีมากน้อยแค่ไหน จุดไหนที่ยังรองรับนักท่องเที่ยวได้ จุดไหนที่นักท่องเที่ยวแน่นแล้ว หรือจุดไหนที่พักยังว่างอยู่ เหล่านี้สามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ โดยจะมีการตอบข้อซักถามกันสด ๆ มีการอัพเดทข้อมูลทุกครึ่งชั่วโมง”

นายอิสระ ศิริไสยาสน์ นักวิชาการ สำนักพัฒนาต้นน้ำห้วยแก้ว หัวหน้าโครงการแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กล่าวว่า คำถามที่นักท่องเที่ยวประสบบ่อย ๆ และมักจะสอบถามเข้ามาเสมอคือ การขับรถขึ้นยอดดอยอินทนนท์ สภาพของรถ การเตรียมตัวของนักท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของดอยอินทนนท์ รวมถึงการจองบ้านพักซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้จะมีไว้ในเว็บไซต์ ดอยอินทนนท์ดอทคอม นอกจากนั้นในเว็บไซต์ยังเผยแพร่งานวิจัย เช่น กวางผาและกุหลาบพันปี ซึ่งนักท่องเที่ยวที่สนใจอยากทราบข้อมูลให้เข้าไปที่http://www.doiinthanon.com

ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ หากนักท่องเที่ยวท่านใดมีโปรแกรมที่จะขึ้นไปเที่ยวดอยอินทนนท์ เพื่อความสะดวกและไม่เสียอารมณ์เมื่อขึ้นไปเจอสภาพรถติดยาวเหยียด ก่อนขึ้นดอยลองเข้าไปตรวจสอบข้อมูลล่วงหน้าที่ http://www.doiinthanon.com หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-5326-8550 ตลอด 24 ชั่วโมงจักรพงษ์ คำบุญเรือง
[email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น