(คลิป)ร่วมด้วยช่วยกันสร้าง”ฝายมีชีวิต”พื้นที่ ต.แม่แรม

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ 6(น้ำตกตาดหมอก) หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ 3 ( น้ำตกแม่สา)เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าเชียงใหม่ ที่ 12 (ห้วยทราย)ร่วมปิดโครงการสร้างฝายมีชีวิต ลำดับที่ 281 ของประเทศไทย ตัวที่ 2 ของ จ.เชียงใหม ในท้องที่ห้วยแม่แรม บ้านปางไฮ หมู่ 4 ต.แม่แรม อ.แม่ริม โดย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอำเภอแม่ริม เป็นประธาน พ.ต.อ.สุธี จำปา ผกก.สภ.แม่ริม นายสมชิด กันธะยา สจ.เชียงใหม่ แม่ริม เขต 2 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์ นายกเทศมนตรี ต.แม่แรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 หมู่ 9 ชาวบ้านปางป่าคา ปางอีกา พนักงานบริษัทอีเกิ้ลแทรค และฟินิกช์ จำนวน 50 คน ร่วมมือกันสร้างฝายมีชีวิตนี้ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำดิบ ประปาภูเขาชาวบ้านปางอีกา และเพื่อเก็บกักน้ำเพื่อรองรับฤดูไฟป่าและเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำอีกด้วย ในการสร้างได้ใช้วัสดุธรรมชาติที่ไม่กระทบต่อระบบนิเวศน์ และใช้แรงงานจากจิตอาสาประชารัฐจนสร้างแล้วเสร็จ

ร่วมแสดงความคิดเห็น