ความล้มเหลวรถสาธารณะ : จุดกำเนิดแท็กซี่ออนไลน์

SONY DSC

เป็นความกังวลอย่างยิ่งของผู้ประกอบการรถรับจ้างสาธารณะในเชียงใหม่ ซึ่งมีทั้งแท็กซี่ และรถสองแถว และผู้มีหน้าที่กำกับดูแลการขนส่งทางบก ทั้งสำนักงานของส่งทางบก และตำรวจราจรในการที่มีการเข้ามาดำเนินการให้บริการรถแท็กซี่ออนไลน์ในจังหวัดเชียงใหม่ถึงสองค่าย ทั้ง แท็กซี่อูเบอร์และแกรปแท็กซี่ท่ามกลางการให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งของผู้โดยสารที่จะรอใช้บริการรถแท็กซี่ออนไลน์แบบนี้
รถบริการสาธารณะของเชียงใหม่นั้นมีมากอยู่แล้ว ผิดกับในกรุงเทพมหานคร ที่ผู้ใช้บริการรถแท็กซี่ อาจรอรถนานนับชั่วโมง และยังต้องเผชิญกับการปฏิเสธผู้โดยสารอีกด้วย ดังนั้น จำนวนรถบริการสาธารณะของเชียงใหม่จึงไม่ใช่ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะทำให้รถแท็กซี่ออนไลน์เกิดขึ้นมาได้ เพียงแต่รถสาธารณะที่มีจำนวนมากเหล่านี้ มักจะจอดรอรับผู้โดยสารในบางจุดเท่านั้น ในขณะที่การเดินทางของผู้โดยสารก็ไม่สามารถเกิดความชัดเจนได้ และที่เป็นปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือ การคิดราคาโดยสารที่ไม่เป็นธรรมมีให้เห็นอยู่เสมอ
จุดเด่นของแท็กซี่ออนไลน์ที่ทำให้ประสบผลสำเร็จในเมืองใหญ่ ๆ มาทั่วโลกก็คือ การให้บริการที่รวดเร็วกว่ารถแท็กซี่สาธารณะ การคิดค่าโดยสารที่เป็นธรรมกว่าตลอดถึงมรรยาทของผู้ให้บริการที่จะนำมาซึ่งความปลอดภัยตามมาด้วย เพราะรถบริการเหล่านี้ ล้วนเป็นส่วนบุคคลเป็นรถส่วนตัวที่ใช้เวลาว่างเปิดออนไลน์เพื่อให้ผู้โดยสารเรียกใช้บริการ ไม่ได้ทำเป็นอาชีพที่ให้บริการตลอดทั้งวันขณะเดียวกัน ทั้งการใช้บริการ และการให้บริการ ต่างก็มีความสัมพันธ์กันก่อนแล้ว คือต่างจะต้องเป็นสมาชิกของแอพแท็กซี่นั้นๆ ผู้ใช้บริการจะต้องส่งต้องการใช้บริการไปที่แอพ และแอพก็ส่งสัญญาณการต้องการใช้บริการไปยังรถสมาชิกที่ออนไลน์และอยู่ใกล้กับผู้โดยสารมากที่สุด โดยจะมีรูปของผู้ให้บริการ และทะเบียนรถแจ้งไปยังผู้โดยสาร
ส่วนผู้ขับก็จะมีจุดรับ และจุดส่งโดยมีเส้นทางที่กำหนดโดยจีพีเอสไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทำให้การเรียกเก็บค่าโดยสารเป็นไปตามจริงเท่านั้น
การเกิดแท็กซี่ออนไลน์นั้น กลายมาเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ให้กับชาวเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี ทั้งในด้านความทันสมัย ความสะดวกรวดเร็ว ความปลอดภัย ตลอดถึงความเป็นธรรมในการคิดราคาค่าโดยสาร ซึ่งตรงกันข้ามกับการบริการของรถสาธารณะที่มีอยู่แล้ว ทั้งรถสองแถวประจำทาง(ที่ไม่ได้วิ่งประจำทาง) รถแท็กซี่ (ที่ไม่ได้แท็กซี่:วิ่งวน) ที่มีอุปสรรคมานานนับสิบๆ ปี จนหลายคนเข้าใจผิดคิดว่า นี่คือเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ไปแล้ว ในขณะที่แท็กซี่ออนไลน์เหล่านี้ ผิดกฎหมาย แน่นอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น