มอบไออุ่น ร.ร.ซิวาเดอ

กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัส จัดโครงการปันน้ำใจสู้ภัยหนาวเพื่อน้องซิวาเดอ มอบผ้าห่มกันหนาว สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การเรียน การกีฬา ถังน้ำดื่ม และเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน

เมื่อวันที่ผ่านมา กองบัญชาการกองทัพไทย โดยพันเอกพงศธร บุญฟู ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัส จำกัด (มหาชน) กรุงเทพ พร้อมกำลังพลของหน่วย ฯ จัดโครงการปันน้ำใจสู้ภัยหนาวเพื่อน้องซิวาเดอ นำมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 300 ผืน , อุปกรณ์การกีฬา, แทงค์น้ำ ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านซิวาเดอ หมู่.3 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน โดยมี นายณัฐพล วุฒิพุทธศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซิวาเดอ ให้การต้อนรับ

โรงเรียนบ้านซิวาเดอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ตั้งอยู่ในชุมชนหมู่บ้านกะเหรี่ยงชนเผ่าสกอร์ ประชาชนมีฐานะยากจน อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอสบเมย 65 กิโลเมตร มีนักเรียน 182 คน ครู 14 คน เปิดการเรียนการสอนสอนระดับ อนุบาล 1- มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นเด็กนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงสกอร์ มีทั้งนักเรียนไปกลับและนักเรียนกินนอนในโรงเรียน เนื่องจากหมู่บ้านใกล้เคียงเป็นหมู่บ้านบริวารห่างไกล ที่ไม่มีโรงเรียนหรือมีโรงเรียนแต่ไม่มีบุคลากรที่รองรับการเรียนการสอนและยุบรวม ทำให้เด็กๆ ต้องเดินทางจากหมู่บ้านห่างไกลมาเรียนที่โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ในช่วงหน้าฝนการเดินทางยากลำบากมาก และเมื่อเข้าสู่ดูหนาวอากาศจะหนาวเย็นจัด ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว โครงการแบ่งปันน้ำใจสู้ภัยหนาวในครั้งนี้ เพื่อมอบไออุ่นให้น้องซิวาเดอ เด็กชาวเขาที่อยู่ห่างไกลกันดารติดชายแดน ได้รับโอกาสได้รับความช่วยเหลือ ได้รับอาหารดีๆ ในระดับหนึ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น