ประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดเจ็ดยอด

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 10.09 น. พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุในพระมหาเจดีย์ ประทักษิณาเวียนขวาโดยมีพระภิกษุ สามเณรถือด้านสายสิญจน์พร้อมด้วยศรัทธาประชาชนเวียนรอบพระมหาเจดีย์ 3 รอบ พร้อมสวดพระพุทธคุณ อิติปิโส ภควาทั้ง 3 รอบ เเล้วอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนมณฑป พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา เป็นเสร็จพิธี พระเทพปริยัติ ประธานสงฆ์ถวายน้ำสรงพระบรมสารีริกธาตุ ตามด้วยผู้ร่วมงาน จึงขอเชิญร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ทุกวันไปจนถึงวันที่ 2 มกราคม 2560 เวลาตั้งแต่ 08.00 น -17.00 น. แล้วควรแต่งกายให้สุภาพเหมาะสม
ในช่วงเย็น เวลา 17.00 น. มีพิธีสวดมนต์สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ ถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น