เริ่มแล้ว”แอ่วแม่แรมม่วนใจ๋”ครั้งที่ 3

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอำเภอแม่ริม เป็นประธานเปิดงานแอ่วแม่แรมม่วนใจ๋ครั้งที่ 3 จัดโดยเทศบาลตำบลแม่แรม จากการบริหารงานของ นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์ นายกเทศมนตรี ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด”แอ่วแม่แรมม่วนใจ๋) ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น กาดหมั้วคัวเมือง กระประกวดพืชยักษ์ การประกวดส้มตำลีลา ประกวดลาบเมือง การแสดงละครซอพื้นเมือง และการออกบูทร้านค้า นิทรรศการของผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ เอกชนในพื้นที่ตำบลแม่แรม โดยงานจะมีในระหว่างวันที่ 27 – 28 ธ.ค.2559 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สำหรับพิธีเปิดเมื่อเช้าวันนี้(27 ธ.ค.2559) มี พ.ต.อ.สุธี จำปา ผกก.สภ.แม่ริม นายสมชิด กันธะยา ส.อบจ.แม่ริม เขต 2 นายชุมพร เนตรธนู กำนันตำบลแม่แรม ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องประชาชนตำบลแม่แรมและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมในพิธี และเยี่ยมชม งานจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น