ปั่นรวมใจ ตามรอยพ่อ รัชกาลที่ 9

เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการรวมพลังแสดงความอาลัย ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ฯ “ไส้อั่ว – ปิงห่าง ปั่นรวมใจ ตามรอยพ่อ รัชกาลที่ 9” โดยมี ผู้ชื่นชอบการปั่นจักรยาน ร่วมโครงการจำนวน 1,200 คนที่ ศูนย์วัฒนธรรมปิงห่าง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน เทศบาลตำบลอุโมงค์
นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีรวมพลังแสดงความอาลัย, พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี และยืนสงบนิ่ง รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ โดย นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์, หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน, สมาชิกชมรมปั่นจักรยาน จากตำบลอุโมงค์, ตำบลเหมืองง่า, ตำบลหนองช้างคืน, ตำบลประตูป่า และ เทศบาลเมืองลำพูน จากนั้น นักปั่นจักรยานจำนวน 1,200 คน จาก 23 ชมรม ได้ร่วมกันปั่นจักรยาน ไปตามสถานที่ต่างๆ ในเขตอำเภอเมืองลำพูน เป็นระยะทาง 19.8 กิโลเมตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น