วิทยาลัยชุมชนแพร่ สานพลังประชารัฐ

เมื่อวันที่ผ่านมา นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักคุณภาพสูงวิทยาลัยชุมชนแพร่ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ที่เป็นศูนย์สาธิตการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมีการจัดแสดงผลงานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ที่ได้นำเอาอัตลักษณ์การทำไม้ของจังหวัดแพร่ ที่ได้รับการถ่ายทอดจากในอดีตนำมาผสมผสาน สร้างจุดเด่นในชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์งานไม้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0
ในงานมหกรรมไม้สักและของดีเมืองแพร่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 “Phrae Furniture City 2016” ขึ้นในระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2559 ถึง 1 มกราคม 2560 ณ บริเวณย่านการค้าน้ำทอง – ค่างาม อำเภอสูงเม่น – อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ตามยุทธศาสตร์เมืองแห่งไม้สัก Furniture City ของจังหวัดแพร่ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น