แสงหล้า ศิริเขตต์ มอบเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

แสงหล้า  ศิริเขตต์  มอบเงิน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.คลินิก นพ. วัฒนา  นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ  ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น