กต.ตร.สภ.แม่ริมเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

นายจตุรงค์ มโนรส รักษาการประธาน กต.ตร.สภ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการและที่ปรึกษา ออกเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการเพื่อมอบสิ่งของ อาหารว่าง เครื่องดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร อ .ป.พ.ร. อาสาสมัครตำรวจบ้าน ชรบ.และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดห้วง 7 วันอันตราย ตาม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.2559 ถึงวันที่ 4 ม.ค.2560 โดยการอำนวยการของ พ.ต.อ.สุธี จำปา ผกก.สภ.แม่ริม ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ นายสมชิด กันธะยา ส.อบจ.แม่ริม เขต 2 ในฐานะรองประธาน กต.ตร.lสภ.แม่ริมได้มอบเสื้อกั๊กสะท้อนแสงให้กับเจ้าที่ประจำตู้ยามดอนแก้ว แม่แรม โป่งแยง แม่สาและห้วยทราย เพื่อความปลอดภัยขณะที่ปฏิบัติงานในห้วงเวลากลางคืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น