รับมอบโล่..

ผศ. ดร.สุภาพ ชูพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มช. พร้อมด้วยผศ. ดร.วสุ ปฐมอารีย์บรรณาธิการวารสาร Chiang Mai Journal of Science เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลในการประชุมวิชาการเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานครฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น