ปกครองลำพูน แจงผลปฏิบัติภารกิจ ดูแลประชาชนช่วงปีใหม่

ผลการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 และการดูแลความสงบเรียบร้อย และการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน โดยฝ่ายปกครอง จ.ลำพูน ร่วมกับชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม จ.ลำพูน ชุดที่ 1 ประกอบด้วยฝ่ายปกครอง อ.เมือง , สนง.สรรพสามิตพื้นที่ , สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ, สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ , จนท.งานปกครอง วิทยาลัยเทคนิคลำพูน , จนท กก.4 บก.ปคม. ,จนท.บก.ควบคุม กกล.รส.จว. , จนท.ตำรวจ สภ.เมือง , สนง.ขนส่งฯ และสมาชิก อส. ประจำวันที่ 2 มกราคม 2560 มีผลการปฏิบัติงานดังนี้1. ตรวจสอบสภาพรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร จำนวน 26 คัน
2. ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับรถโดยสาธารณะ จำนวน 29 คัน ผลการตรวจ ไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดแต่อย่างใด
3. ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพนักงานขับรถ จำนวน 6 ราย ไม่พบมีผลบวก
4. ทำการเปรียบเทียบปรับ พนักงานบริกรของรถปรับอากาศบริษัท ภูหลวงทัวร์ และบริษัท จักรพงษ์ รวม 2 ราย ๆ ละ 1,000 บาท ในข้อหา “ไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจราจรขนส่งทางบก เกี่ยวกับหน้าที่บริกร”
5. ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด บริเวณใต้สะพานดำ ,หน้าวัดช่างฆ้อง และหน้าสะพานบ้านยู้ ผลการตรวจ ตรวจยึดรถจักรยานยนต์ ดัดแปลงสภาพ จำนวน 1 คัน
6. ตั้งด่านตรวจบริเวณหน่วยบริการประชาชน ต.ริมปิง อ.เมือง ผลการตรวจ ทำการตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ พบมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกว่า ที่กฎหมายกำหนด (181 มิลลิกรัม) จึงควบคุมตัวไปส่ง พงส.สภ.เมืองลำพูน ดำเนินคดีตามกฎหมาย
7.ตรวจภายในงานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่วหละปูน ครั้งที่ 14 จัดโดยเทศบาลอุโมงค์ ผลการตรวจ พบมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จำนวน 1 ราย จึงแจ้งข้อกล่าวหา “ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใก้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์” กับผู้ขาย ทำการควบคุมตัวพร้อมของกลางส่ง พงส.สภ.เมืองลำพูน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งผู้ต้องหายินยอมให้ พงส. เปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 6,000 บ.

ร่วมแสดงความคิดเห็น