ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการ สพม. เขต 34 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา เข้าเยี่ยมคาราวะและสวัสดีปีใหม่ ท่าน พลโท โกศล ประทุมชาติ

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการ สพม. เขต 34 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา เข้าเยี่ยมคาราวะและสวัสดีปีใหม่ ท่าน พลโท โกศล ประทุมชาติ พร้อมแสดงความยินดี ที่เข้ารับตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ กองพันพัฒนาที่ 3 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น