มทร.ล้านนารวมน้ำใจให้ทหารกล้า 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 3

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มอบชุดสิ่งของอุปโภค 900 ชุด ในโครงการ “รวมน้ำใจให้ทหารกล้า 3 จังหวัดชายแดนใต้” แก่พันเอกเศรษฐพล เกตุเต็ม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ เป็นตัวแทนผู้รับมอบ, ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เป็นตัวแทนมอบ ณ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา
สำหรับโครงการ “รวมน้ำใจให้ทหารกล้า 3 จังหวัดชายแดนใต้” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะกว่า 3 ปี มีอาจารย์วรัญคม รัตนมงคลชัย เป็นหัวหน้าโครงการ โดยในปี 2559 นักศึกษาได้จัดทริปท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ นำรายได้ทั้งหมดมาจัดซื้อชุดสิ่งของอุปโภคที่จำเป็นได้ 900 ชุด (ประกอบด้วย แปรงฟัน 1 ด้าม, ถุงเท้า 3 คู่, ผ้าขนหนู 2 ผืน, แป้งฝุ่นกันชื้น 1 กระป๋อง และการ์ดให้กำลังใจ 1 ฉบับ) โดยทาง มทบ.33 จะส่งมอบให้กับทหารใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ต่อไป

พันเอกเศรษฐพล เกตุเต็ม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่นักศึกษามีจิตสาธารณะ มีใจเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นโดยเฉพาะทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงมหาวิทยาลัยฯ ที่ปลูกฝังให้นักศึกษามีความเสียสละคิดถึงประโยชน์ส่วนร่วม

นางสาวธนารักษ์ ไชยวงค์ศรี นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม ชั้นปีที่ 3 ตัวแทนนักศึกษากล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจแก่ทหารที่ปฏิบัติงานอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยชุดสิ่งของอุปโภคดังกล่าวเป็นสิ่งของที่จำเป็นต้องการต่อการปฏิบัติงาน สำหรับการ์ดให้กำลังใจถือเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งนักศึกษาแต่ละคนได้แสดงความรู้สึก ความห่วงใยและให้กำลังแก่ทหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสียงอันตราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น