กาชาดมอบไออุ่น นร.พื้นที่ห่างไกล

สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล
เมื่อวันที่ผ่านมา พลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาด พร้อมด้วยนางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุทธิพันธ์ เครือสุข ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรและนักเรียนในพื้นที่ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ณ โรงเรียนบ้านป่าลาน โดยถวายเครื่องกันหนาวแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 20 ชุด ประชาชน จำนวน 500 ชุด และชุดนักเรียนสำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 236 ชุด นอกจากนั้นยังมียาสามัญประจำบ้านอีกจำนวน 500 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎร ที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและอาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร
ตำบลห้วยโป่ง ประกอบด้วยพื้นที่ 15 หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่ ที่เหลือเป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีฐานะยากจน ซึ่งในวันนี้มีราษฎรที่มารับเครื่องกันหนาวและชุดยาสามัญประจำบ้านจำนวน 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านห้วยโป่ง บ้านแก่นฟ้า บ้านป่าลาน บ้านไม้ฮุง บ้านไม้ซางหนาม บ้านกลาง บ้านห้วยช่างคำ บ้านไมโครเวฟ บ้านแม่จ๋า บ้านทุ่งมะกอก และนักเรียนในโรงเรียนบ้านป่าลาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น