พัฒนาสินค้าเกษตร รับรองอิเล็กทรอนิกส์ ยกระดับสู่ยุคดิจิตอล


เกษตรฯ เผยไทย-จีน ลงนาม “ความร่วมมือทางเทคนิคด้านระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรระหว่างไทยและจีน”เพื่อพัฒนาระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการค้าสินค้าเกษตรแลอาหารระหว่างกัน หวังอำนวยความสะดวกยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารสู่ยุคดิจิตอล
นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัยสาริกัลยะ) ให้เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามในความร่วมมือทางเทคนิคด้านระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรระหว่างไทยและจีน กับ Mr. Chen Gang (นายเฉิน กัง) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ)ในการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 5ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการร่วมพัฒนาและเชื่อมโยงระบบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ของทั้งสองประเทศ เพื่อป้องกันปัญหาใบรับรองปลอมและอำนวยความสะดวกทางการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน เนื่องจากทั้งสองประเทศมีการส่งออกและนำเข้าสินค้าเกษตรระหว่างกันปริมาณมาก โดยทั้งสองฝ่ายจะเริ่มกำหนดสินค้าเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบร่วมกัน ทดลองระบบ และเชื่อมโยงกันเพื่อนำไปสู่การค้าไร้กระดาษในอนาคต
เลขาธิการ มกอช. เน้นย้ำว่าการลงนามความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นก้าวแรกและก้าวสำคัญในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรเพื่อสนับสนุนเกษตรดิจิตอล โดยจะเริ่มโครงการนำร่องเพื่อพัฒนาระบบในสินค้าที่ทั้งสองประเทศเห็นชอบร่วมกัน เมื่อประสบความสำเร็จ ก็จะขยายความร่วมมือไปยังสินค้าเกษตรและอาหารชนิดอื่นๆ ที่ทั้งสองประเทศมีการค้าระหว่างกันต่อไปโดยความร่วมมือดังกล่าวจะมีส่วนช่วยในการขยายมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรและอาหารของทั้งสองประเทศให้มากขึ้น
“นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้มีการหารือกันเรื่องรังนก โดยจะเร่งผลักดันให้รังนกของไทยสามารถส่งออกไปจีนได้โดยเร็วหลังจากที่ได้ชะงักงันมาเป็นเวลากว่า 2 ปี” นางสาวดุจเดือน กล่าวเพิ่มเติม
ทั้งนี้ สินค้าเกษตรและอาหารของไทยที่ส่งออกไปจีนส่วนใหญ่ ได้แก่ ผัก ผลไม้ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ยางพาราและผลิตภัณฑ์ สินค้าประมง อาหารแปรรูป ทั้งนี้ ในปี 2558 ไทยและจีน มีมูลค่าการสินค้าเกษตรระหว่างกันประมาณ 3 แสนล้านบาท โดยมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรของไทยส่งออกไปจีน ประมาณ 240,000 ล้านบาท และ มูลค่าการนำเข้าจากจีนประมาณ 50,000 ล้านบาท

ร่วมแสดงความคิดเห็น