ขยายการค้าชายแดนปี60 เปิดด่านใหม่ที่มีศักยภาพ

กรมการค้าต่างประเทศเดินหน้ายุทธศาสตร์ขยายการค้าชายแดนปี 60 ผลักดันเปิดด่านใหม่ที่มีศักยภาพ เจาะตลาดเพื่อนบ้าน ส่ง YEN-D สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ครม. เห็นชอบแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 2560 กรมได้จัดทำยุทธศาสตร์ใหม่ในการขยายการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยผลักดันให้มีการพัฒนาด่านใหม่ที่มีศักยภาพ เน้นด่านที่มีการค้าขายระหว่างไทยกับเพื่อนบ้าน เช่น ด่านบ้านแหลม ด่านบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเชื่อมโยงการค้าไทยกับฝั่งกัมพูชาเข้าไปได้ถึงจังหวัดพระตะบองและจังหวัดไพลิน, ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่สามารถเชื่อมเข้าไปยังเมืองมะริด ของเมียนมา และด่านท่าลี่ จังหวัดเลย ที่เชื่อมเข้าไปยังเมืองไชยะบุรี จนถึงหลวงพระบาง สปป.ลาว

ส่วนด่านเดิมที่มีการเปิดทำการอยู่แล้ว เช่น ด่านแม่สอด จังหวัดตาก จะพัฒนาเป็นเครือข่ายการค้าระหว่างผู้ประกอบการไทยตามแนวชายแดนกับผู้ประกอบการของเพื่อนบ้าน เพื่อกระจายสินค้าไทยให้เข้าสู่ตลาดเพื่อนบ้านได้ถึงเมียวดี เมาะลำไย และมัณฑะเลย์ และด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก จังหวัดเชียงราย จะเจาะเข้าไปยังรัฐชาน เชียงตุงและตองยี เป็นต้น เนื่องจากเมืองดังกล่าวมีความต้องการสินค้าไทยมาก

นายอดุลย์กล่าวว่า กรมยังมีแผนที่จะสร้างเครือข่ายให้กับนักธุรกิจไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (YEN-D Program) ซีซั่น 3 ซึ่งจะเริ่มโครงการในเดือน ก.พ.2560 ซึ่งครั้งนี้จะพิเศษกว่าการจัดครั้งที่ผ่านมา โดยจะให้ความสำคัญกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ของเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน เช่น ตองยี ท่าขี้เหล็ก เชียงตุง เมียวดี และเมาะลำไย ของเมียนมา และจังหวัดพระตะบอง ไพลิน ศรีโสภณ ของกัมพูชา เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสในการขยายการค้าชายแดนเพิ่มมากขึ้น โดยมีแผนว่า ในปี 2561 จะเน้นผู้ประกอบการตามแนวชายแดนทั้งหมด

นอกจากนี้ จะผลักดันใช้ “เลยโมเดล” ในการพัฒนาผู้ประกอบการไทยในจังหวัดที่ไม่มีพื้นที่ติดชายแดนให้มีโอกาสในการทำการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยในช่วงปลายเดือน ม.ค.2560 กรมจะเข้าไปพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้ประกอบการจากแขวงไชยะบุรี ของ สปป.ลาว เพื่อให้ความรู้และสร้างเครือข่ายการค้าการลงทุนระหว่างกัน ตลอดจนจะข้ามไปพบปะเจรจาธุรกิจ ณ แขวงไชยะบุรี ด้วย

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอเกี่ยวกับแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ค.ศ.2015-2025 และการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือในแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ส่งเสริมการค้า การเคลื่อนย้ายสินค้า คนโดยสาร รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการเดินเรือในแม่น้ำโขงให้มีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดให้มีการปรับปรุงร่องน้ำทางเดินเรือในแม่น้ำดังกล่าว.

ร่วมแสดงความคิดเห็น