การจัดวันเด็กล่วงหน้าของโรงเรียนไร่ส้ม จ.เชียงใหม่

จำนงค์ วงค์เครา สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ ฝาง เขต 3 เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ซึ่งเป็นการจัดวันเด็กล่วงหน้าของโรงเรียนไร่ส้ม บ้านเด่นเวียงชัย ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมมอบอาคารเรียนของอาสาพัฒนาครูบ้านนอก เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กในพื้นที่ เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น