วีระสิทธิ์ พันธุราษฎร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริหารศูนย์การค้าอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ แด่ สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34

วีระสิทธิ์ พันธุราษฎร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริหารศูนย์การค้าอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว เข้าพบปะและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2560 แด่ สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 ณ ห้องรับรอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

ร่วมแสดงความคิดเห็น