การขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้แก่ รองผอ.สพม. เขต 34 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุม โรงแรมริเวอร์ไซต์

ร่วมแสดงความคิดเห็น