การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) – รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) จัดพิธีเปิดและส่งมอบโครงการพัฒนาความร่วมมือ

 

“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) – รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (EDL) จัดพิธีเปิดและส่งมอบโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้า เชียงของ-ห้วยทราย สปป.ลาว”
วันนี้ (วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560) นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ PEA พร้อมด้วย นายบุญอุ้ม สีวันเพ็ง ผู้อำนวยการใหญ่ EDL ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดและส่งมอบโครงการพัฒนาความร่วมมือด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของ ระหว่าง PEA กับ EDL โดยการตรวจสอบและปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารให้กับโรงเรียนสามัญกินนอนชนเผ่า วงเงิน 206,670.- บาท โรงเรียนมัธยมปลายห้วยทราย วงเงิน 210,460.- บาท และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดไฟฟ้า LED ให้กับห้องว่าการแขวงบ่อแก้ว วงเงิน 75,060 บาท

พร้อมกันนี้ นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ PEA พร้อมด้วย นายบุญอุ้ม สีวันเพ็ง ผู้อำนวยการใหญ่ EDL ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดจุดซื้อ-ขาย กระแสไฟฟ้า วงจรที่ 2 ซึ่งเป็นจุดที่ 7 จากอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย – เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในเมืองห้วยทราย และส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รวมถึงพัฒนาความสัมพันธ์ของประชาชนในพื้นที่ของทั้งสองประเทศ โดยจุดซื้อขายอำเภอเชียงของ – บ้านห้วยทราย ซึ่งเป็นจุดแรกที่ PEA และ EDL ได้มีการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันโดยเริ่มจากความต้องการใช้ไฟฟ้า 5 เมกะวัตต์ และปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 15 เมกะวัตต์ ซึ่ง PEA และ EDL มีการซื้อขายกระแสไฟฟ้าร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปี 2559 รวม 6 จุด ความต้องการไฟฟ้ารวมตามสัญญา 38 เมกะวัตต์โดยมี นายเอกชัย ศักดิ์ทัศนา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าภาค 1 นายสมภพ เต็งทับทิม รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม นายพูลสิริธรรมสโรช รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ นายธีรพงษ์ บุรีรักษ์ ผู้อำนวยการ PEA เขต 1 เชียงใหม่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน PEA – EDL ร่วมงาน…รายงานข่าวโดย : แผนกกิจกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ PEA เขต 1 เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น