ผจก.เขตการตลาดสินเชื่อรถยนต์ และผจก.ทีมการตลาดสินเชื่อรถยนต์ ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) มาสวัสดีปีใหม่บอสใหญ่ โตโยต้า ล้านนา

“กรรณิการ์ คำปัญญา” ผจก.เขตการตลาดสินเชื่อรถยนต์ และ “คัคนานต์ เลี้ยววัฒนา” ผจก.ทีมการตลาดสินเชื่อรถยนต์  ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) มาสวัสดีปีใหม่ สงวน ลิ้มเล็งเลิศ บอสใหญ่ โตโยต้า ล้านนา ที่ห้องทำงานที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น