วันนี้นำเสนอข่าวสับปะรด ที่เป็น ข่าว..มี…สับปะรดจริงๆ

การปลูกสับปะรดในบ้านเรา ส่วนใหญ่ เท่าที่พบเห็นในภาคเหนือนั้นจะมีมากที่ลำปางและเชียงรายครับ ผลผลิตเฉลี่ยของไทยอยู่ที่ประมาณ 4 ตันต่อไร่ พื้นที่ปลูกทั่วประเทศ มีประมาณ 640,000 ไร่ มีเกษตรกรชาวไร่สับปะรดประมาณ 40,000 ครัวเรือน สามารถผลิตสับปะรดได้มากกว่า 2 ล้านตันต่อปี มีการส่งออกสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์นำรายได้เข้าประเทศ ปีละกว่า 20,000 ล้านบาท

ปัจจุบันไทยเป็นประเทศผู้ผลิตสับปะรดรายใหญ่ที่สุดของโลก รองลงมาคือฟิลิปปินส์และบราซิล ทั่วโลกมีปริมาณการผลิตสับปะรดอยู่ที่ 9-10 ล้านตัน ตลาดสับปะรดที่สำคัญของโลกอยู่ในอเมริกา สหภาพยุโรปและญี่ปุ่น โดยในสหภาพยุโรปตลาดหลักของไทย คือ เนเธอร์แลนด์และเยอรมัน

ผลิตสับปะรดของไทย แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ สับปะรดทานสดและสับปะรดโรงงาน ตลาดชื่นชอบสับปะรดไทย เพราะขนาดผลไม่ใหญ่มากนัก รสชาติหวานกรอบ ไทยสามารถผลิตสับปะรดทานสดได้มากถึงปีละ 2-3 แสนตัน สิงค์โปร์เป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ของไทย 1,500-2,000 ตันต่อปี รองลงมาคือ ญี่ปุ่น 250 ตันต่อปีและมาเลเซีย 100-200 ตันต่อปี แต่ไทยสามารถส่งออกได้เพียง 3,000 ตันต่อปี ที่เหลือเป็นการบริโภคในประเทศ

สายพันธุ์ที่นิยมปลูกเป็นสับปะรดสำหรับทานสด ได้แก่ นางแล ตราดสีทอง ภูเก็ต สวี และมีบางส่วนเป็นพันธุ์ปัตตาเวียซึ่งเป็นสับปะรดที่ใช้ส่งเข้าโรงงานเป็นหลัก ไทยผลิตได้ปีละ 2-2.5 ล้านตัน

ผลิตภัณฑ์ แปรรูปมีทั้งอบแห้ง-กวน- กระป๋อง- น้ำสับปะรดพร้อมดื่มมูลค่าการตลาดปีละร่วม 6-7 พันล้านทีเดียว สับปะรดกวน ก็ราวๆ 2 พันล้านครับ

วันนี้นำเสนอข่าวสับปะรด ที่เป็น ข่าว..มี…สับปะรดจริงๆ
ดิ๊ก ชาวไทย
[email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น