วิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร-ข้าราชการ-พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมอวยพรปีใหม่ ปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

วิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมคณะผู้บริหาร-ข้าราชการ-พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมอวยพรปีใหม่ ปิยะศักดิ์  ยโสธนชัย นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่  จากนั้นมีการประชุมหารือและร่วมกิจกรรมปีใหม่ร่วมกัน ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ อ .สันทราย เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น