คณะผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าพบและร่วมสวัสดีปีใหม่ ปวิณ ชำนิประศาสน์

อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าพบและร่วมสวัสดีปีใหม่ ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น