ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ ประธานมูลนิธิชีวิตใหม่พร้อมคณะมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงยินดีกับนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง

ดร.สมบูรณ์ สู่ประเสริฐ ประธานมูลนิธิชีวิตใหม่พร้อมคณะมอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงยินดีกับนันทพล พงศธรวิสุทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง ในโอกาสเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนปัจฉิมวัยสร้างสุขตำบลสันนาเม็ง ณ เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น