พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7 ให้การต้อนรับ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. คนที่ 40 แห่งกองทัพบกไทย

เมื่อ 12 ม.ค.60 เวลา 10.00 พล.ต.ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผบ.พล.ร.7 ,ผู้บังคับบัญชา, ผบ.นขต.ฯ และกำลังพล พล.ร.7 ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. คนที่ 40 แห่งกองทัพบกไทย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าภาคภูมิใจและต้องบันทึกไว้ในเกียรติประวัติหน่วยที่มีโอกาสได้ต้อนรับ ผบ.ทบ. 4 ท่านต่อเนื่องกัน (ก่อนนี้ 3 ท่านได้แก่ 37(พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา), 38 (พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร) และ 39 (พล.อ.ธีรชัย นาควานิช)) ในการนี้ ผบ.ทบ. ได้กรุณาให้กำลังใจแก่กำลังพล พล.ร.7 ในการมุ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถ สร้างความพร้อมให้กับตนและหน่วยเพื่อร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตามภาระหน้าที่ ของกองทัพบกให้ดีที่สุด


ร่วมแสดงความคิดเห็น