โครงการซับน้ำตาชาวใต้ : รวมพลังช่วยเหลือครู – นักเรียน ผู้ประสพอุทกภัยภาคใต้

นายสมศ้กดิ์ ตาไชย ในฐานะประธานมูลนิธิสมาพันธ์ครูเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการซับน้ำตาชาวใต้ : รวมพลังช่วยเหลือครู – นักเรียน ผู้ประสพอุทกภัยภาคใต้ พร้อมรับมอบทุนทรัพย์บริจาคจากผู้แทนจังหวัดลำปาง จำนวน 5,000 บาท ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น