ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ 2560 นายเหริน ยี่เซิง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่ 2560 นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ณ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น