พัฒนาผู้ประกอบการ ทักษะOTOP รุ่นใหม่


ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรม โครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่”(New OTOP Entrepreneurs) ปีงบประมาณ 2560 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
นายสุพจน์ กุลปรางค์ทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิงคะ จำกัด กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ได้มอบหมายให้บริษัท อิงคะ จำกัด ดำเนินงานโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่”(New OTOP Entrepreneurs) เพื่อพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่ ให้มีศักยภาพและแนวคิดแบบ SMEs
โดยจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคนิคและคำปรึกษาแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการณ์สามารถพัฒนาสินค้า OTOP ให้มีความแตกต่าง โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทันท่วงที พร้อมทั้งควบคุมต้นทุนการผลิตการผลิตได้ เพื่อความอยู่รอดของกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP และสร้างพื้นฐานให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ OTOP และผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP รุ่นใหม่”(New OTOP Entrepreneurs) รุ่นที่ 2 รับสมัครจนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมสัมภาษณ์ ณ โรงแรมเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบริษัท อิงคะ จำกัด Download ใบสมัคร : www.ing-ka.com แล้วส่งมาที่ E-mail : [email protected], Fax : 053-216427 หรือทางไปรษณีย์ : 99/19 ม.1 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ : 053-216427, Fax : 053-216427, Facebook : ingkacompany

ร่วมแสดงความคิดเห็น