พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคม ศิษย์เก่าพระหฤทัย ปีบริหาร 2559 – 2561

เมื่อวันที่ผ่านมา ณ อาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ บาทหลวงสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารสมาคม ศิษย์เก่าพระหฤทัย ปีบริหาร 2559 – 2561โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนพระหฤทัย คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัย แขกผู้มีเกียรติ นักเรียน ร่วมในพิธี
โดยลำดับพิธี เมื่อบาทหลวงสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ เจ้าอาวาสอาสนวิหารพระหฤทัยเชียงใหม่ ประธาน เดินทางมาถึง มีการบรรเลงเพลงมาร์ชพระหฤทัยนำขบวนธงจากคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย นำประธาน ซิสเตอร์ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัยเดินเข้าสู่อาสนวิหารพระหฤทัย นักเรียนนำธงประจำจุด ประธาน ซิสเตอร์ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัย เข้าประจำที่ พิธีกรกล่าวนำถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นักเรียนพระหฤทัยร้องเพลงประสานเสียง เพลงต้นไม้ของพ่อ พิธีกรเรียนเชิญผู้เข้าร่วมงานยืนสงบนิ่งประมาณ 89 วินาทีเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จากนั้นพิธีกรนำเข้าสู่ วจนพิธีกรรม มีการแสดง Presentation ประวัติโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ ประวัติสมาคมศิษย์เก่าฯ
แนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ปีบริหาร 2559 – 2561 ก่อนที่พิธีกรเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ ปีบริหาร 2559 – 2561 ด้านหน้าเวที
โอกาสนี้ นางนฤมล ทักษอุดม อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัย กล่าวถึงงานที่ผ่านมาส่งมอบตำแหน่ง และธงสมาคมให้กับ นางดาราวรรณ ทิพย์เนตร นายกสมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัย ปีบริหาร 2559 – 2561 จากนั้นบาทหลวงสุรสิทธิ์ ชุ่มศรีพันธุ์ ให้โอวาท อำนวยพร ซิสเตอร์ ดร.กาญจนา สิงห์สา ผู้อำนวยการโรงเรียนพระหฤทัย ติดเข็มกลัดสมาคมให้กับนางดาราวรรณ ทิพย์เนตร นายกสมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัย ปีบริหาร 2559 – 2561 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก ต่อด้วยนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัย กล่าวแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก ตัวแทนนายกสมาคมศิษย์เก่า 7 สถาบันกล่าวแสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก พิธีกรเชิญผู้มีเกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก นายกสมาคมศิษย์เก่าพระหฤทัย เชียงใหม่กล่าวถึงแผนงานที่จะดำเนินการบริหารและกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ เป็นอันเสร็จพิธี

ร่วมแสดงความคิดเห็น