“มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 41” ในแนวคิด “720 ปี มวลพฤกษามหาบุปผชาติ” ขบวนรถบุปผชาติ เริ่มต้นเชิงสะพานนวรัฐ


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ ในงาน “มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560” ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์
จุดเด่นที่สำคัญของมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ คือ การประกวดขบวนรถบุปผชาติ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยดอกไม้นานาชนิด ดึงดูดให้นักท่องท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงเวลานี้เป็นจำนวนมาก เพื่อมาชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ ศิลปะและ วัฒนธรรม ทั้งการแต่งกาย การละเล่นต่างๆ ของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ หาชมได้ยากในปัจจุบัน
นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Flower Festival of the Year จาก North America Garden Tourism Network และเนื่องจากในปีนี้เกิดเหตุการณ์การเสด็จสวรรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในปีนี้จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน โดยกำหนดจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “720 ปี มวลพฤกษามหาบุปผชาติ”
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการสวนไม้ดอกไม้ประดับ “ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่งการครองราชย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”, “การแสดงดนตรีในสวน” (Orchestra) บทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงพระราชนิพนธ์, “การจัดแสดง Light & Sound Water Hologram”, การประกวดนางงามบุปผชาติเชียงใหม่ และนางงามบุปผชาตินานาชาติ และอีกหลากหลายกิจกรรม
พร้อมกันนี้ นายวิสูตร บัวชุม ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560 กำหนดปล่อยขบวนรถบุปผชาติเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ไปตามเส้นทางประตูท่าแพ-ผ่านแจ่งกะต๊ำ-ผ่านประตูเชียงใหม่-เลี้ยวเข้าประตูสวนปรุง-สวนสาธารณะสวนบวกหาด

ร่วมแสดงความคิดเห็น