กิจกรรมสร้างสรรวันเด็กที่อุทยานหลวงฯ

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีน้องๆ เข้าร่วมเรียนรู้ เดินตาม งานของพ่อ เป็นจำนวนมากและได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมที่น้อมนำแนวพระราชดำริและคำสอนของพ่อมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต อาทิ การทำนาโยนและนาหว่าน ชมสาธิตการสีข้าวพร้อมรับข้าวรัชมงคล จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เรียนรู้เกี่ยวกับ ดิน น้ำ ป่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ชมนิทรรศการ “โครงการเครือข่ายอ่างเก็บน้ำ (อ่างพวง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรียนรู้การออมเงินในสวนธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมร่วมปลูกผักสลัด การทำเมนู “ไข่พระอาทิตย์” เมนูอร่อยสูตรพระราชทาน และอาหารหลากหลายเมนูโดยใช้วัตถุดิบในสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมทั้งกิจกรรมบันทึกภาพและตกแต่งการ์ดแห่งความทรงจำ โดย บริษัท แคนนอน จำกัด ทั้งนี้ ในช่วงค่ำมีการแสดงโชว์นกบินจากชมรมนกบินจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ณ ลานราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น