อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มอบกระเช้าปีใหม่แด่ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

อาจารย์ณรงค์ ชวสินธุ์ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือและมอบกระเช้าปีใหม่แด่ นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น